Podmínky soutěže

Vinařství Dog in Dock

1. Pořadatel soutěže

– 1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „PODZIMNÍ SOUTĚŽ“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. se sídlem Sokolovská 671, 698 01 Veselí nad Moravou, Česká Republika IČO: 06007791, DIČ: CZ699000188 Společnost Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. je zapsané v C 99201 vedená u Krajského soudu v Brně.
– 1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook.

2. Doba platnosti soutěže

– 2.1 Soutěž probíhá od 11. 11. 2021 do 17.11. 2021 do 23:59 hodin.
– 2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemní stránce dogindock na Facebooku (https://www.facebook.com/dogindock) s odkazem na tyto kompletní pravidla.

3. Účastníci soutěže

– 3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“).
– 3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies/
– 3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

4. Pravidla soutěže

– 4.1 Soutěžní úkol zní: „Kdy na Monínci startují zimní sezonu a s tím i první lyžování.“
– 4.2 Výhercem ceny se stane jedna vylosovaná odpověď na soutěžní otázku. Výherce obdrží balíček označený jako “výhra” popsané v bodě 5.1
– 4.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní otázku jen jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou.
– 4.4 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry, podmínky získání výher

– 5.1 Do soutěže byla vložena výhra: 2x Podzimní karton vín.
– 5.2 Výherce bude o výhře informován na Facebooku Dog in Dock.
– 5.3 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého vybere porota.
– 5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí dogindock.com odeslat své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo).
– 5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 14 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
– 5.6 Dog in Dock je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a výherní odpověď na svém Facebook profilu.

6. Závěrečná ustanovení

– 6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
– 6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje dogindock.com dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Dog in Dock. 
– 6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
– 6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11. 11. 2021

Podzimní karton vín Dog in Dock